นโยบายเว็บไซต์ในเครือ
WARATTAPOB BUSINESS LEARNING

นโยบายการยกเลิก
การรับประกันความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้สินค้าหรือบริการทุกประเภท ตามที่ได้แจ้งไว้ยังหน้าเว็บไซต์

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า
บริษัทยังไม่มีนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้าในขณะนี้ (หากมีจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพิ่มเติมในภายหลัง)การรับประกันความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้สินค้าหรือบริการทุกประเภทตามที่ได้แจ้งไว้ยังหน้าเว็บไซต์

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
1.บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินในส่วนของหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต รหัสลับ cvv / วันหมดอายุของบัตร หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลบัตรสำหรับการชำระเงินของลูกค้า
2.บริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ปลอดภัยอย่างถึงที่สุด และไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกของบริษัทอย่างเด็ดขาด เว้นแต่มีคำสั่งศาล
3.บริษัท จะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าไว้ยัง Database ที่มีความปลอดภัยสูง และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว เช่น
3.1 ชื่อ นามสกุล
3.2 วัน เดือน ปี เกิด
3.3 อีเมล
3.4 หมายเลขโทรศัพท์
3.5 ที่อยู่อาศัย
3.6 รายชื่อบัญชีสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook / Line เป็นต้น
4.บริษัท เก็บข้อมูลพื้นฐานของท่าน เพื่อการนำไปวิเคราะห์ ทางการตลาด และเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
5.บริษัทไม่มีนโยบายการแบ่งปัน / เปิดเผย หรือ ขายข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าให้กับบริษัทใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทในเครือของ บริษัท วรัทภพ บิสสิเนส เลิร์นนิ่ง จำกัด
6.รายละเอียดการติดต่อบริษัท วรัทภพ บิสสิเนส เลิร์นนิ่ง จำกัด (Warattapob Business Learning Co., Ltd.)

โทรศัพท์ : 0864664716
อีเมล : [email protected]
LINE : @WBL9999Copyright 2021 All Rights Reserved
WARATTAPOB BUSINESS LEARNING CO., LTD.